Vải lọc hoá chất

Vải lọc hoá chất giữ vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp với các đặc điểm kháng hoá chất, chịu nhiệt, chịu môi trường pH khác biệt và cả độ bền.

Vải lọc hoá chất còn có tên khác là vải lọc chịu hóa chất. Đây là một loạt vật tư được làm từ nhiều chất liệu khác nhau nhưng có điểm chung là tồn tại được trong môi trường chất lỏng có nồng độ hóa chất cao. Nhiệm vụ chính của vải là lọc các hóa chất không mong muốn ra khỏi chất lỏng.

Danh mục: Từ khóa: