Vải lọc sơn

Vải lọc sơn (hay còn gọi là lưới lọc sơn) là một loại vải dùng để lọc sơn công nghiệp trước khi thực hiện công đoạn đóng gói hoặc trước khi phun sơn. Nhiệm vụ của vải lọc là loại bỏ tạp chất, giúp nước sơn đạt được chất lượng tốt nhất lúc trực tiếp sử dụng trên thực tế.

Danh mục: Từ khóa: